We use cookies on this website. To find out more about cookies and how they are used on this website, see our Privacy Policy.
By clicking ‘Continue’, you hereby agree with our use of cookies.

Giải Pháp cho Dịch vụ Tài Chính Ngân Hàng

Tốc độ cực nhanh và hệ thống đáng tin cậy với tính khả dụng toàn thời gian cho các ứng dụng người dùng nhạy cảm

Với sự gia tăng liên tục dữ liệu từ các ngân hàng, ngành bảo hiểm và các tổ chức tài chính, câu hỏi trong việc tìm kiếm giải pháp lưu trữ mạnh mẽ, năng động và bảo mật luôn luôn hại não các nhà quản lý IT, cũng đã làm tăng mức độ khó khăn và phức tạp đối với nhân viên IT khi mua hoặc triển khai hệ thống.

Hệ thống lưu trữ Infortrend cung cấp các giải pháp tin cậy với thời gian thực, dung lượng lớn và độ ổn định cao để đảm bảo tính sẵn sàng của dữ liệu và bảo mật. Tính năng IDR (Intelligent Drive Recovery) sẽ tránh rủi ro mất dữ liệu và lỗi đĩa, từ đó đảm bảo chất lượng dịch vụ trực tuyến và an toàn từ tác động xây dựng lại và SED (Tự mã hóa), đảm bảo quyền riêng tư của dữ liệu nhạy cảm và tránh các kết quả bất lợi trong dữ liệu/mất đĩa.

Tất cả bộ nhớ flash tăng tốc thời gian phản hồi của ứng dụng

Tốc độ cực cao với 700K IOPS, độ trễ dưới 0,5ms cho phản hồi ứng dụng nhanh hơn như OLTP, cơ sở dữ liệu và ảo hóa.

Giải pháp lưu trữ lai SSD - Nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa hiệu quả hệ thống lưu trữ
  • Phân chia dữ liệu lưu trữ tự động (Automated Tiering) đáp ứng yêu cầu tốc độ và hiệu năng khi chạy cơ sở dữ liệu và VDI.
  • Dung lượng tối đa 4 PB để lưu trữ nhiều thông tin khách hàng hơn đồng thời sử dụng nhiều dịch vụ cùng lúc.
Lightning-fast Speed and High Dependable System with All-time Availability for User-sensitive Applications

Giải pháp cho trung tâm dữ liệu tài chính

  • Tính sẵn sang cao, bộ điều khiển kép (dual controller) có sẵn đảm bảo tính liên tục cho hệ thống lưu trữ của trung tâm tài chính
  • Lưu trữ ảnh chụp nhanh trong tất cả các hệ thống lưu trữ flash và đồng bộ hóa với đám mây công cộng
  • Nhận ảnh chụp file dữ liệu nhanh từ lưu trữ đám mây hoặc sao lưu từ xa khi lưu trữ cục bộ yêu cầu khôi phục do thảm họa hoặc khi ảnh chụp nhanh cục bộ bị mất
  • Đồng bộ hóa dữ liệu cục bộ với đám mây công cộng thông qua thiết bị lưu trữ
Financial Data Centers
Bắt đầu ngay

Make an inquiry to Infortrend sales team for more information.